Grafické práceUznejte, že svět bez barev je nudný a fádní. Rovněž i Vaši prezentaci oživí a doplní vhodně vybrané grafické pojetí. 

Setkáváme se s extrémními případy, kdy prezentace grafické prvky postrádá, v horším případě působí dojmem pouťové atrakce při snaze za každou cenu vylepšit každý volný kousek místa nějakým pokud možno hýbajícím se nesmyslem. 

Souhlasíme s moudrem lidového rčení: 

Někdy méně znamená více.

Razíme cestu grafického ztvárnění, které podtrhne a zdůrazní základní myšlěnky Vaší prezentace a působí celkově vyváženým a svěžím dojmem. 

Stručný výčet nabízených služeb: 

  • návrh loga a zpracování logotypu včetně grafického manuálu 
  • corporate design (komplexní zpracování grafické prezentace firmy) 
  • zpracování vzoru 
  • vektorizace (převod rastru do křivek) 
  • grafické návrhy prezentací a webových aplikací 
  • grafické návrhy tiskových materiálů 
  • korektury, úpravy, předprodukční schvalovací proces 

Při tvorbě a úpravě grafiky používáme profesionální grafické editory (např. Xara Photo & Graphics Designer - včetně placených pluginů, pro rychlé návrhy Xara WebStyle, Xara 3D aj.).