Tvorba WWW


V dnešní době je možnost poskládat si svoje "vlastní stránky", neboli WEB prezentaci již na více místech v prostředí internetu. Nicméně, ne každá služba umožňuje vytvořit "stránky" podle svých představ. Nevýhodou těchto služeb je určitá "jednotvárnost". Je to dané použitou technologii, kterou v určitém čase využívá více lidí současně. "My" preferujeme originalitu... Snažíme se vhodně kombinovat texty s grafikou, která nemá rušit, ale dotvárat celek. 

Každá prezentace vzniká konzultacemi s klientem a pochopení jeho očekávaní od připravované prezentace. Velký důraz se klade na vhodné zvolení barev, které by měli vystihovat činnost, nebo účel. Vhodně zvolená barva je velký krok k dotvoření obrazu o firmě, která se webovou prezentací představuje svým potencionálním zákazníkům, nebo okruhu návštěvníků, pro které budou stránky určený. Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti firemních nebo osobních www prezentací nebo e-shopů. Při realizaci se snažíme dodržovat přehlednost, jedinečnost a kvalitu. 

Zpracování webového návrhu probíhá v několik fázích, které by se daly zestručnit do těchto základních bodů: 

  • základní rozvržení a návrh struktury www stránek 
  • předběžná cenová kalkulace na základě rozsahu a použitých prvků 
  • design a grafika pro www stránky (design – grafiku přizpůsobujeme podle požadavků) 
  • budování obsahové části stránek 
  • správa a aktualizace www stránek 

Pro správu obsahu webových prezentací používáme free (bezplatné) redakční systémy - podle složitosti prezentace: - pro jednodušší prezentace (standardní prezentace) nasazujeme jako jádro prezentace CMS GetSimple - pro složitější prezentace, portály a pod. využíváme jako jádro prezentace CMS WordPress, který pomocí pluginů zformujeme do požadovaného výstupu - pro e-shop menšího rozsahu používáme QuickCart - pro komplexní e-shop s množstvím nastavení nasazujeme a upravujeme e-shop systém PrestaShop.

Pro své klienty zabezpečujeme výhodný nákup domény a hosting (místo pro umístění www stránek) od firmy Dreamhosting.